+86 votes
ago by (120 points)
Kaldıramayacağın yükün altına girmeyeceksin o kaddar

41 Answers

+3 votes
ago by (140 points)
 Evet
+15 votes
ago by (140 points)
 Neden olsun ki? Herşey karşılıklı  
+18 votes
ago by (140 points)
 Yoo ben eski sevgilime ayrıldıktan sonra yetmişlik dede gibiydin dedim haliylee sinir olmuştur ama bu durum beni mutlu eder
+15 votes
ago by (140 points)
 Düzgün bir dille ve hafiften de şakaya vurararak konuşup halledebilirsiniz
+10 votes
ago by (140 points)
 kırıcısır tabiki... bunu söyleyecek uygun hir üslup bulun...
+14 votes
ago by (140 points)
 Kırıcıdır  
–7 votes
ago by (140 points)
 Söyleyiş tarzına göre değişir
+10 votes
ago by (140 points)
 Neresine soyluycez başka  
+2 votes
ago by (140 points)
 öyle hakret eder gibi söylememek gerek tabiki
+10 votes
ago by (140 points)
 Nasıl bir üslupla söyleyeceğin önemlidir. Lütfen susar mısın demekle kes lan sesini demek içerik olarak aynı şeydir ama üslup çok farklıdır.  
Welcome to Cinselsorular Q&A, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.
...
[main/mobile_menu_home]
[main/mobile_menu_question]
Giriş yap