+211 votes
by (120 points)
Doğruluğu nedir  

5 Answers

–8 votes
by (140 points)
 Anca cinsellik  
+9 votes
by (140 points)
 pek öyle değil
–7 votes
by (140 points)
 Erkek mi.  
–4 votes
by (140 points)
 Her ikisi de olabilir  
+7 votes
by (140 points)
 Yaşlıdan kasıt, senden büyük erkekse; evet yavrum.
Zira bir erkeğin, kendinden ufak kadınla anlaşabilmesi söz konusu değildir.
Olgun erkek merakınızı fırsata çevirerek, düşük zekanızdan faydalanmak suretiyle düdükleme hedefi güderler.
Nitekim başarılı da olurlar..
Welcome to Cinselsorular Q&A, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.
...
[main/mobile_menu_home]
[main/mobile_menu_question]
Giriş yap